W.P.K. kalustohuone

Hauhon Kirkonkylän WPK:n varhaisimmista vaiheista ei ole jäänyt tarkkoja merkintöjä. Tiedetään, että Hauholle perustettiin ensimmäinen vapaapalokunta Hauhon WPK vuonna 1888. Hauhon WPK tiettävästi jakaantui kahdeksi palokunnaksi, Vitsiälän WPK:ksi ja Hauhon Kirkonkylän WPK:ksi. Tuolloin elettiin todennäköisesti vuotta 1896.

Kirkonkylän ensimmäinen ruiskuhuone eli ruuttahuone on samalla paikalla missä nykyinenkin W.P.K.:n kalustohuone on. Ruiskuhuoneen täsmällistä rakentamisvuotta ei tiedetä, mutta voidaan olettaa, että rakennustyö ajoittuu 1880-luvun alkupuolelle. Nykyisin kalustohuone on Hauhon seurakunnan varastotilana ja palokunnan vanhaa kalustoa säilytetään Punnanmäentiellä WPK Entisöintipajalla.

Tutustu Hauhon VPK:hon ja Vitsiälän VPK:hon facebookissa. Hauhon VPK toimii Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana ja Vitsiälän VPK toimii nykyään alueen kyläyhdistyksenä.