Raittimaisemat

Vanhan raitin alueen arvot liittyvät erityisesti maisemaan ja rakennusperintöön. Kiinteitä muinaismuistoja alueella on kaksi: Hauhon keskiaikainen harmaakivikirkko ja Kapakan päärakennuksen vieressä mahdollisesti osittain säilynyt rautakautinen hautaröykkiö.

Museovirasto on määritellyt Vanhan raitin valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi vuosien 1993 ja 2009 inventoinneissaan. Vanhasta raitista todetaan, että se on ”poikkeuksellisen hyvin säilynyt yhtenäinen kokonaisuus kirkkoineen, pappiloineen, raitteineen, maatiloineen, pienasumuksineen ja kauppataloineen”. Kanta-Hämeen Vanha raitti on merkitty ”erityisen merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi”.

Mäen tiivis rakennuskanta näkyy parhaiten järveltä käsin. Kuva: Hauho-Seuran kuva-arkisto.